NYHETER

  • Även om industrin kommer att bromsa upp 2020 på grund av epidemiläget och andra faktorer, kommer Kina fortfarande att vara världens största bilmarknad i framtiden med ett visst tillväxtutrymme. Den långsiktiga utvecklingstrenden för Kinas bilindustri kommer inte att förändras. I detta sammanhang tenderar den totala utvecklingen av delmarknaden att vara god

    2021-03-02

  • Den 5 december 2020 deltar Qingdao Zhanhua Metal Products Co., Ltd i det 19: e Kinas internationella utställning av bostadsindustri och produkter och utrustning för byggnadsindustriella, visar en komplett uppsättning förbehandlade betongtillbehör som inkluderar fäst- och lyftuttag, lyftfotankare, ringkopplingar, monteringsankare etc.

    2021-02-27

  • Ståltråd är ett slags kabel som bildas av många trådar av metalltråd genom spiralvridning.

    2021-01-28

 1